Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.


Aktualności:

2018.12.11 :: Rynek owoców – diagnoza UOKiK 2018.08.31 :: UOKiK dla rolnictwa – kontrole w skupach 2018.08.22 :: Skup owoców – zarzuty UOKiK wobec spółki Döhler 2018.08.02 :: Owoce miękkie – kolejne działania UOKiK 2018.07.12 :: Problemy rolników – najnowsze działania UOKiK 2018.03.06 :: Przewaga kontraktowa – pierwsza decyzja 2018.08.08 :: UOKiK dla rolnictwa – każdy sygnał od rolnika jest ważny 2018.07.27 :: UOKiK dla rolnictwa – zmiany w prawie 2018.04.24 :: Branża mleczarska – raport UOKiK 2017.06.20 :: Materiały wideo ze spotkania informacyjnego dotyczącego ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, które odbyło się 20 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu

Co to jest?

Wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez przedsiębiorcę jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo go narusza.

Kto może zgłosić?

Zawiadomienie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową może złożyć dostawca lub nabywca produktów rolnych i spożywczych.

Gdzie zgłosić?

W zależności czy zawiadamiający ma problem z brakiem pisemnej umowy, domaga się odszkodowania czy uważa, że został naruszony interes publiczny powinien odpowiednio skierować się do KOWR, Sądu albo UOKiKu.