Gdzie zgłosić nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej?

do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa – rolnik, który nie ma pisemnej umowy z kontrahentem lub gdy umowa ta nie spełnia określonych wymogów, może zawiadomić ARR:

do SĄDU – przedsiębiorca, który chce chronić interes indywidualny, może dochodzić swoich praw i wystąpić z powództwem do sądu cywilnego:

  • uprawnienie to wynika z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i obejmuje każdą branżę, bez wymogów obrotowych;
  • wszczęcie postępowania jest obligatoryjne;
  • poszkodowany przedsiębiorca ma szansę na zasądzenie odszkodowania.

do UOKiK – przedsiębiorca, który chce chronić interes publiczny, czyli interes ekonomiczny potencjalnie wielu przedsiębiorców działających na danym rynku, może złożyć zawiadomienie do Urzędu:

  • uprawnienie to wynika z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej i obejmuje wyłącznie branżę rolno-spożywczą, znaczenie mają wymogi obrotowe;
  • wszczęcie postępowania nie jest obligatoryjne;
  • na przedsiębiorcę stosującego zakazane praktyki może zostać nałożona kara płatna do budżetu państwa.