Zgłoś nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej (produkty rolne i spożywcze)

Gdzie zgłosić?

do UOKiK – każdy, kto chce chronić interes publiczny, czyli interes ekonomiczny potencjalnie wielu podmiotów działających na danym rynku, może złożyć zawiadomienie do Urzędu:

  • uprawnienie to wynika z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej i obejmuje wyłącznie branżę rolno-spożywczą,
  • wszczęcie postępowania nie jest obligatoryjne,
  • na podmiot stosujący zakazane praktyki może zostać nałożona kara płatna do budżetu państwa.

Jak zgłosić do UOKiK?

1. formalne zawiadomienia:

· pisemnie na adres:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Departament Przewagi Kontraktowej
plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
· za pomocą systemu ePUAP

2. sygnały o nieprawidłowościach:

· formularz online
· e-mail: przewaga@uokik.gov.pl

do SĄDU – podmiot, który chce chronić interes indywidualny, może dochodzić swoich praw i wystąpić z powództwem do sądu cywilnego:

  • możliwość ta dotyczy przedsiębiorców działających w każdej branży,
  • wszczęcie postępowania jest obligatoryjne,
  • poszkodowany ma szansę na zaspokojenie swojego roszczenia.

do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa – rolnik, który nie ma pisemnej umowy z kontrahentem lub gdy umowa ta nie spełnia określonych wymogów, może zawiadomić KOWR: