Zgłoś nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej (produkty rolne i spożywcze)

Kto może zgłosić?

Zawiadomienie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową może złożyć każdy kto posiada wiedzę na temat takich praktyk. Może to być dostawca lub nabywca produktów rolnych i spożywczych bezpośrednio pokrzywdzony przez praktyki, ale również inna osoba lub podmiot, które zaobserwowały naruszenie prawa lub dowiedziały się o nim w sposób pośredni.

Dane zawarte w zawiadomieniu podlegają ochronie i nie są ujawniane, chyba że zawiadamiający wyraźnie się na to zgodzi.

Wiele informacji o praktykach rynkowych posiadają organizacje zrzeszające przedsiębiorców i one również mogą w imieniu swoich członków składać zawiadomienia do UOKiK.