Kto może zgłosić

Zawiadomienie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową może złożyć dostawca lub nabywca produktów rolnych i spożywczych.

Kluczowe znaczenie pełni tu kryterium obrotowe – relacje między kontrahentami muszą spełniać następujące warunki:

  • łączna roczna wartość obrotów między nimi przekracza 50 tys. zł w roku wszczęcia postępowania lub w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok wszczęcia tego postępowania

oraz

  • obrót podejrzanego przedsiębiorcy (w przypadku, gdy należy on do grupy kapitałowej – obrót tej grupy), przekracza 100 mln zł w roku wszczęcia postępowania.

Ponadto musi występować znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym między nabywcą a dostawcą oraz trudność w zdobyciu innych kontrahentów.