Zgłoś nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w czasie występowania COVID-19 (produkty rolne i spożywcze)

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.


Co to jest?

Przewaga kontraktowa występuje w przypadku znacznej dysproporcji potencjałów ekonomicznych pomiędzy dostawcą i nabywcą produktów rolnych lub spożywczych.

Kto może zgłosić?

Zawiadomienie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową może złożyć każdy, nie tylko dostawca lub nabywca produktów rolnych i spożywczych.

Gdzie zgłosić?

W zależności czy zawiadamiający ma problem z brakiem pisemnej umowy, domaga się odszkodowania czy uważa, że został naruszony interes publiczny powinien odpowiednio skierować się do Sądu, UOKiKu albo KOWR.

Delegatura UOKiK w Bydgoszczy: Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, e-mail: przewaga@uokik.gov.pl.