Zgłoś nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej (produkty rolne i spożywcze)

Serwis Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poświęcony tematyce przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.


Wypełnij ankietę Komisji Europejskiej w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs


Co to jest?

Przewaga kontraktowa występuje w przypadku znaczącej dysproporcji potencjałów ekonomicznych pomiędzy dostawcą a nabywcą produktów rolnych lub spożywczych.

Kto może zgłosić?

Zawiadomienie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową może złożyć każdy kto posiada wiedzę na temat takich praktyk, nie tylko dostawca lub nabywca produktów rolnych i spożywczych.

Gdzie zgłosić?

W zależności od tego czy zawiadamiający uważa, że został naruszony interes publiczny, ma indywidualny spór z kontrahentem czy też ma problem z brakiem pisemnej umowy, powinien odpowiednio skierować się do UOKiK, sądu albo KOWR.

Jak zgłosić do UOKiK?

1. formalne zawiadomienia:

· pisemnie na adres:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Departament Przewagi Kontraktowej
plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
· za pomocą systemu ePUAP

2. sygnały o nieprawidłowościach:

· formularz online
· e-mail: przewaga@uokik.gov.pl