Zgłoś nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej (produkty rolne i spożywcze)

Aktualności

Postępowanie Prezesa UOKiK przeciwko Agri Plus

22/06/2022

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko spółce Agri Plus – organizatorowi tuczu kontraktowego trzody chlewnej. Spółka pomniejsza wynagrodzenie należne rolnikom o kwotę pomocy publicznej udzielanej im za obniżone dochody osiągane w strefach ASF. Takie działanie może być nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej. Więcej…

Auchan i Carrefour – Prezes UOKiK wszczyna postępowania wyjaśniające

30/05/2022

Czy spółki Carrefour i Auchan Polska wykorzystują swoją przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych?
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął w tej sprawie dwa postępowania wyjaśniające.
Zastrzeżenia budzą niektóre opłaty pobierane przez sieci handlowe od swoich kontrahentów. Więcej…

Cefetra Polska – decyzja Prezesa UOKiK

18/05/2022

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył przeszło 2 mln zł kary na spółkę Cefetra Polska – jedną z największych firm na polskim rynku handlu zbożem.
Przedsiębiorca wymagał od rolników całości zakontraktowanych dostaw, także wówczas gdy wystąpiły niezależne od nich okoliczności, np. susza lub inny przypadek siły wyższej, uniemożliwiający realizację dostaw przez rolnika.
Taka praktyka stanowi nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Więcej…

Prezes UOKiK sprawdza umowy spółdzielni mleczarskich

12/05/2022

Prezes UOKiK sprawdza, czy umowy spółdzielni mleczarskich są zgodne z przepisami dotyczącymi nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Obecnie analizowane są umowy i praktyki m.in. OSM Łowicz oraz Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Możliwość zbadania relacji pomiędzy spółdzielnią mleczarską a jej członkami przyniosła nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej w grudniu 2021 r. Więcej…

Kolejne postępowanie Prezesa UOKiK na rynku trzody chlewnej

01/02/2022

Czy organizatorzy tuczu kontraktowego pozbawiają rolników ze stref ASF pomocy otrzymywanej za poniesione straty?

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Więcej…

Podsumowanie kontroli Prezesa UOKiK na rynku trzody chlewnej

31/01/2022

Sieci handlowe i duże zakłady mięsne nie odmawiają bez uzasadnionego powodu przyjmowania bezpiecznego dla ludzi mięsa ze zdrowych zwierząt hodowanych w strefach, gdzie występują przypadki ASF.

Dwie sieci – Biedronka i Dino – zmieniły swoje praktyki po interwencji Prezesa Urzędu. Więcej…

Decyzje Prezesa UOKiK wobec sieci Kaufland

03/01/2022

Spółka Kaufland Polska Markety wymagała od dostawców obniżenia ceny produktów rolnych i spożywczych już po ich sprzedaży, nieuczciwie wykorzystując swoją przewagę kontraktową.
Ponadto wprowadzała konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw.
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Kaufland Polska Markety blisko 140 mln zł kar w dwóch decyzjach stwierdzających niezgodne z prawem praktyki. Więcej…

Przewaga kontraktowa – nowe przepisy

23/12/2021

Dziś weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej.
Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym.
UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących nowych przepisów. Więcej…

Prezes UOKiK zobowiązał SCA PR Polska (Intermarche) do zapłaty zaległości wobec dostawców

22/12/2021

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał spółkę SCA PR Polska (Grupa Intermarche) do zmiany praktyk, które mogły stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.
Przedsiębiorca ureguluje opóźnione płatności wraz z odsetkami wobec dostawców produktów rolno-spożywczych, a także zmieni sposób rozliczania spornych faktur.
To pierwsza w historii decyzja organu, w ramach której rekompensata publiczna tak znacznej wysokości przysługuje podmiotom innym niż konsumenci – rolnikom i przedsiębiorcom. Więcej…

Decyzja Prezesa UOKiK – pobieranie nieuczciwych opłat przez Eurocash

01/12/2021

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 76 mln zł kary na Eurocash za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.
Dostawcy produktów rolnych i spożywczych do sklepów należących do spółki musieli ponosić wiele dodatkowych i nieuzasadnionych opłat.
Celem tych opłat było obniżenie przez Eurocash wynagrodzenia należnego kontrahentom spółki. Więcej…

Kontrole Prezesa UOKiK na rynku wieprzowiny

25/10/2021

Prezes Urzędu Tomasz Chróstny zlecił pracownikom UOKiK kontrole u przedsiębiorców działających na rynku wieprzowiny.
Celem działań jest sprawdzenie czy sieci handlowe i duże zakłady mięsne odmawiają przyjmowania w pełni przebadanego mięsa ze zdrowych zwierząt hodowanych w strefach, gdzie występują przypadki ASF.
Jest to mięso bezpieczne dla ludzi, a odmowa jego zakupu przez dużych przedsiębiorców może stanowić praktykę nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Więcej…

Kto i ile zarabia na owocach i warzywach? Prezes UOKiK zleca kontrolę marż pośredników i sieci handlowych

07/09/2021

Prezes UOKiK zlecił kolejną kontrolę dotyczącą cen owoców i warzyw. Pracownicy Inspekcji Handlowej sprawdzą ceny jabłek, borówek, ziemniaków i kapusty na poszczególnych szczeblach obrotu. Pozwoli to oszacować, ile na tych produktach zarabiają rolnicy, pośrednicy oraz sieci handlowe. Więcej…

Działania UOKiK i IH w skupach jabłek

01/09/2021

Rynek rolno-spożywczy znajduje się pod baczną obserwacją Prezesa UOKiK. Najnowsze działania dotyczą kontroli w skupach jabłek. Pracownicy Inspekcji Handlowej sprawdzają, czy ceny tych owoców są ustalane zgodnie z prawem. Więcej…

Polmlek zmienia umowy z dostawcami mleka

12/07/2021

Wzorce umowne stosowane przez Polmlek były niekorzystne dla dostawców mleka. Po interwencji Prezesa UOKiK Spółka zmienia warunki współpracy z każdym z nich. W trakcie procesu dostosowywania umów przedsiębiorca nie będzie egzekwował postanowień umownych kwestionowanych przez Prezesa UOKiK. Więcej…

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko właścicielowi sieci Kaufland

21/06/2021

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko spółce Kaufland Polska Markety. Przedsiębiorca może w nieuczciwy sposób wykorzystywać przewagę kontraktową  wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Zarzuty dotyczą ustalania warunków współpracy w trakcie jej trwania oraz wymagania dodatkowych rabatów, które nie są sprecyzowane w umowach. Więcej…

Prezes UOKiK wszczął postępowanie dotyczące praktyk Cefetra Polska

07/06/2021

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko spółce Cefetra Polska. Przedsiębiorca może nieuczciwie wykorzystywać swoją przewagę kontraktową. Zastrzeżenia budzą umowy, które nakazują rolnikom dostarczanie umówionej ilości zboża lub rzepaku, nawet gdy stało się to niemożliwe przez niezależne od nich okoliczności, np. suszę lub inną siłę wyższą. Więcej…

Umowy na dostawy produktów rolnych – porady UOKiK dla rolników

06/05/2021

Rolniku, czy wiesz, jak powinna wyglądać korzystna dla Ciebie umowa na dostawy produktów? Sprawdź porady UOKiK. Radzimy m.in. jak powinny być uregulowane kwestie ceny, terminów płatności, siły wyższej, kontroli jakości czy wypowiedzenia kontraktu. Więcej…

Rabaty stosowane przez sieci handlowe – raport UOKiK

21/04/2021

UOKiK sprawdził rabaty uzyskiwane przez duże sieci handlowe od dostawców produktów rolno-spożywczych.
Efektem jest kompleksowy raport zawierający dane i wskazówki dotyczące rabatów stosowanych przez sieci handlowe. Więcej…

Przewaga kontraktowa – postępowanie Prezesa UOKiK względem PolishAgri

25/03/2021

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przedstawił zarzuty spółce skupującej oraz sprzedającej zboża i rzepak – PolishAgri. Przedsiębiorca może nieuczciwie wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec dostawców.
Urząd przyjrzy się również praktykom innych spółek skupujących zboże oraz rzepak. Więcej…

Łańcuch dostaw żywności – nowe przepisy poprawią funkcjonowanie rynku

16/03/2021

– Dobre relacje między wszystkimi ogniwami łańcucha, to warunek prawidłowej, rynkowej wyceny produktów, odzwierciedlającej faktyczne koszty produkcji i zapewniającej sprawiedliwy podział wartości dodanej i optymalny poziom inwestycji w całym sektorze rolno-żywnościowym – mówił dziś minister rolnictwa Grzegorz Puda. Więcej…

Prezes UOKiK nałożył ponad 723 miliony zł kary na Biedronkę

14/12/2020

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 723 miliony złotych kary na właściciela sieci sklepów Biedronka.
Spółka Jeronimo Martins Polska w nieuczciwy sposób zarabiała kosztem dostawców produktów spożywczych.
To największa do tej pory sankcja za wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Więcej…

Przewaga kontraktowa – postępowanie Prezesa UOKiK względem SCA PR Polska (Grupa Intermarche)

18/11/2020

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przedstawił zarzuty spółce SCA PR Polska, odpowiedzialnej w ramach grupy kapitałowej za zakupy w sieci Intermarche.
Przedsiębiorca może nieuczciwie wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Więcej…

1,7 mln zł kary dla spółki Appol za opóźnione płatności dla sadowników

04/11/2020

Spółka Appol w nieuczciwy sposób wykorzystywała swoją przewagę kontraktową wobec dostawców jabłek, opóźniając znacząco płatności za zrealizowane dostawy surowca na koncentrat jabłkowy. Więcej…

Nieuzasadnione opłaty Eurocash – zarzuty Prezesa UOKiK

05/10/2020

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdza praktyki spółki Eurocash wobec dostawców produktów rolnych i spożywczych.
Zarzuty dotyczą nieuzasadnionego pobierania dodatkowych opłat. Więcej…

Prezes UOKiK sprawdza rabaty retrospektywne

07/09/2020

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania wyjaśniające, w których sprawdza, czy sieci handlowe poprzez stosowane rabaty retrospektywne nie wykorzystują przewagi kontraktowej wobec małych i średnich przedsiębiorców, dostarczających produkty do ich sklepów. Więcej…

Prezes UOKiK stawia zarzuty spółce Pfeifer & Langen

12/08/2020

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko Pfeifer & Langen Polska. Spółka może w nieuczciwy sposób wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec rolników. Więcej…

Kolejne postępowania UOKiK w sektorze rolno-spożywczym

16/07/2020

UOKiK zakończył działania wobec stu największych podmiotów na rynku rolno-spożywczym, które były prowadzone na podstawie ustawy o przewadze kontraktowej. Większość przedsiębiorców w toku postępowania UOKiK wypłaciła zaległe pieniądze dostawcom i usunęła kwestionowane zapisy z polityk handlowych oraz zawartych kontraktów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania względem sieci handlowych… Więcej…

Po interwencji Prezesa UOKiK rolnicy i dostawcy otrzymali ok. 400 mln zł

27/05/2020

Niezwłocznie po interwencji Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego najwięksi gracze na rynku rolno-spożywczym spłacili zaległości wobec mniejszych kontrahentów na kwotę 400 mln zł. Trwają postępowania, w których badane są również inne formy wykorzystywania przewagi kontraktowej w tej branży. Więcej…

Zarzuty Prezesa UOKiK względem firm z branży mięsnej

04/05/2020

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania właściwe wobec firm stosujących tzw. tucz kontraktowy. Spółki Agrifirm i Agri Plus mogą w nieuczciwy sposób wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec hodowców trzody chlewnej. Więcej…

Prezes UOKiK sprawdzi sytuację w branży rolno-spożywczej

21/04/2020

Czy najwięksi producenci żywności i sieci handlowe wykorzystują w czasie epidemii swoją przewagę negocjacyjną wobec kontrahentów? Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdzi to w postępowaniach wyjaśniających. Płynność finansowa na wszystkich szczeblach łańcucha dostaw jest teraz szczególnie ważna – mówi Prezes Urzędu. Więcej…

Przewaga kontraktowa – dwie decyzje, pierwsza maksymalna kara

02/10/2019

Pierwsza i jednocześnie maksymalna kara za nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej wobec rolników. UOKiK nałożył ponad 8,3 mln zł na T.B. Fruit Polska. Inny przetwórca – Rauch Polska – uniknął sankcji, ponieważ zmieni swoje praktyki. Więcej…

Praktyki Biedronki – postępowanie UOKiK

25/09/2019

Czy właściciel sieci Biedronka stosuje nieuczciwe praktyki wobec dostawców produktów spożywczych? UOKiK wszczął postępowanie w tej sprawie. Przedsiębiorcy grozi kara w wysokości 3 proc. rocznych obrotów.
Więcej…

UOKiK dla rolnictwa – lato 2019

24/07/2019

Szybsze wypłaty pieniędzy dla plantatorów owoców przez spółkę Real. Zmiany przepisów polskich i unijnych. To przykłady najnowszych działań UOKiK dla rolników. Więcej…

UOKiK dla rolnictwa – zobowiązanie Döhlera

22/05/2019

Spółka Döhler zobowiązała się do zmiany praktyk, które stosowała wobec dostawców owoców. Rolnicy m.in. szybciej dostaną pieniądze za swoje produkty. To efekt decyzji UOKiK. Więcej…

UOKiK dla rolnictwa – wiosna 2019

29/04/2019

UOKiK sprawdził, ile na warzywach i owocach zarabiają producenci żywności, pośrednicy i sieci handlowe. Okazało się, że w skrajnych przypadkach rolnik otrzymuje jedynie kilkanaście procent ceny na półce. Ponadto urząd wydał decyzję, która poprawia sytuację plantatorów buraków cukrowych. Więcej…

Branża mleczarska – raport UOKiK

24/04/2019

Obowiązek wydania całego mleka z gospodarstwa pod groźbą kary. To nie opis polskiej wsi z XVI wieku, lecz umowa mleczarni z rolnikiem w 2018 roku.
UOKiK przeanalizował umowy i stworzył rekomendacje dla branży. Więcej…

Rynek owoców – diagnoza UOKiK

11/12/2018

Kontrola w 77 skupach i przetwórniach, kolejne postępowania przeciwko dużym podmiotom, które zbyt późno płaciły rolnikom. Zmiany w prawie umożliwiające pomoc małym producentom żywności. Szczegóły w raporcie, w którym UOKiK przeanalizował trudną sytuację na rynku owoców w tym roku i przedstawił propozycje na uniknięcie powtórki w 2019 r. Więcej…

UOKiK dla rolnictwa – kontrole w skupach

31/08/2018

Inspekcja Handlowa sprawdzała, czy ceny owoców miękkich w skupach ustalane są zgodnie z prawem. To kolejny etap działań UOKIK na rzecz polskich rolników. Więcej…

Skup owoców – zarzuty UOKiK wobec spółki Döhler

22/08/2018

Kolejne działanie UOKiK, które poprawi sytuacje rolników. Urząd wszczął postępowanie przeciwko spółce Döhler. Zarzuty dotyczą zbyt długich terminów płatności i niejasnych zasad ustalania ceny za owoce. Więcej…

UOKiK dla rolnictwa – każdy sygnał od rolnika jest ważny

08/08/2018

Rolniku, chcesz anonimowo zawiadomić UOKiK o niedozwolonej praktyce? Pisz: przewaga@uokik.gov.pl. Na specjalnej stronie internetowej przewagakontraktowa.uokik.gov.pl znajdziesz dodatkowe informacje na temat przysługującego Ci prawa. Pamiętaj, UOKiK prowadzi wiele działań, w których Twój sygnał może być bardzo ważny. Więcej…

Owoce miękkie – kolejne działania UOKiK

02/08/2018

Konsumenci z Podkarpacia zapłacili 10,50 zł za kilogram malin, który w tym samym czasie kosztował 3 razy więcej w Zachodniopomorskiem. To pierwsze wyniki analiz cen na rynku owoców i warzyw prowadzonych przez IH i UOKiK. Ponadto urząd postawił zarzuty przetwórcy owoców, który jest podejrzewany o wykorzystywanie przewagi kontraktowej wobec sadowników. Więcej…

UOKiK dla rolnictwa – zmiany w prawie

27/07/2018

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął nowelizację ustawy o przewadze kontraktowej. Zmiany w przepisach to lepsza ochrona rolników i skuteczniejsze ściganie podmiotów wykorzystujących przewagę kontraktową. Na nowych przepisach zyskają przede wszystkim rolnicy, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa. Więcej…

Problemy rolników – najnowsze działania UOKiK

12/07/2018

UOKiK, ministerstwo rolnictwa i KOWR sprawdzają, czy ceny owoców miękkich mogły być kształtowane niezgodnie z prawem. To nie jedyne nasze działania na rynku rolno-spożywczym. Wszczęliśmy również postępowanie przeciwko Südzucker Polska. Spółka mogła wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec rolników. Więcej…

Przewaga kontraktowa – pierwsza decyzja

06/03/2018

Wydłużanie czasu na zapłatę, brak informacji o terminie dostaw i nakłanianie do rezygnacji z części należności – to praktyki stosowane przez spółkę Cykoria wobec dostawców marchwi. UOKiK wydał pierwszą decyzję w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Cieszy fakt, że przedsiębiorca szybko zobowiązał się do zmiany swoich działań. Urząd sprawdził również przyczyny wzrostu cen masła i jego jakość. Więcej…