Wejście w życie ustawy i okres przejściowy


1. Kiedy weszła w życie obecna ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej? Jakie przepisy będą stosowane do postępowań wszczętych przed wejściem w życie obecnej ustawy?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r.

Do postępowań w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową wszczętych przed wejściem w życie obecnej regulacji, stosowane będą przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Art. 57, art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

2. Jakie przepisy będą stosowane do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych zawartych przed dniem wejścia w życie obecnej ustawy?

Do umów zawartych między nabywcami a dostawcami przed 23 grudnia 2021 stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Jeżeli jednak takie umowy będą nadal wykonywane po dniu 30 kwietnia 2022 r., to od dnia 1 maja 2022 r., zastosowanie do nich będą miały przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021.

Natomiast do postępowań w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową dotyczących ww. umów, wszczętych od 23 grudnia 2021 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Zagadnienia ogólne

Jak zgłosić zawiadomienie?

Co to jest postępowanie wyjaśniające?

Na czym polega postępowanie właściwe. Jakie są kary?

Jak wnieść odwołanie?